Terapia manualna

Terapia manualna polega na badaniu i leczeniu stawów obwodowych i kręgosłupa. Pierwszą częścią badania jest zazwyczaj dokładny wywiad. Następnie dokonuje się badania jakości ruchu, jego zakresów, biomechaniki oraz innych czynników (np. bolesności). Terapia manualna, albo leczenie manualne składa się z różnego rodzaju technik ręcznych, mających na celu przywrócenie ograniczonej ruchomości stawów do normy fizjologicznej.

Co obejmuje leczenie manualne

1. Zabiegi dotyczące stawów:

 • mobilizacje – delikatne rozciaganie,
 • manipulacje – pchnięcia zablokowanych stawów lub segmentów kręgosłupa

2. Trakcje / wyciągi poszczególnych segmentów kręgosłupa lub stawów /.

3. Zabiegi dotyczące tkanek miękkich:

 • rozciąganie skóry,
 • przesuwanie powięzi,
 • napinanie tkanki łącznej,
 • poizometryczna relaksacja mięśni / PIR /,
 • stymulacja eksteroceptywna​

Wskazania do terapii manualnej

Manualne leczenie wskazane przy takich schorzeniach jak :

 • dyskopatia kręgosłupa
 • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, stawów
 • skoliozy / skrzywienia / kręgosłupa
 • rwa kulszowa, udowa, barkowa
 • zespoły bólowe kręgosłupa i stawów różnej lokalizacji
 • patologii układu wiązadłowego,
 • ograniczona ruchomość stawów różnego pochodzenia
 • przykurcze mięśni, blokady funkcjonalne segmentów kręgosłupa itd.

Stosowane terapie

Japońska terapia manualna Yumeiho

Japońska terapia manualna, zwana inaczej „Terapią miednicy” łączy w sobie:

 • różne formy masażu
 • manipulacje i mobilizacje
 • neuromobilizację
 • akupresurę

Walory metody to:

 • kompleksowość, która polega na tym, że podczas wizyty pacjenta, oceniany jest cały układ ruchu z uwzględnieniem wszelkich następstw zaburzeń prawidłowych wzorców, zaś zabieg obejmuje obszar całego ciała
 • różnorodność technik
 • niespotykane nigdzie indziej połączenie masażu i manipulacji
 • mniejsze obciążenie ryzykiem powikłań po zabiegu
 • skuteczność wyrażona w osiągnięciu równomiernego rozłożenia środka ciężkości
 • ogólne usprawnienie
 • efekt profilaktyczny

Punktem wyjścia do badania jest miednica, która w opinii twórcy metody, prof. Masayuki Otsuki z Tokio, jest fundamentem równomiernego napięcia mięśni w całym organizmie. Idea zawarta w terapii sprowadza się do obalenia utartych, nie tylko na Dalekim Wschodzie przekonań, że główne „zło” tkwi w kręgosłupie.

Funkcjonalna terapia manualna

Przeciążenia statyczno-ruchowe związane ze współczesną cywilizacją prowadzą nieuchronnie do zaburzeń czynności układu ruchu. Objawia się to ograniczeniem zakresu ruchu, połączonym często z bólem (ostrym lub przewlekłym) oraz utratą funkcji narządu ruchu. Tradycyjne leczenie, oparte na schematach stworzonych na bazie jednostek chorobowych, jest przeważnie długotrwałe, w niewielkim stopniu zindywidualizowane, działa głównie objawowo i zazwyczaj tylko w trakcie przyjmowania leków / stosowania zabiegów. Program kształcenia fizjoterapeutów i lekarzy kwestię kompleksowego spojrzenia na mechanizmy rządzące patologią narządu ruchu jako całości traktuje w sposób marginalny. Pewnym sposobem na wypełnienie luki informacyjnej jest sięgnięcie po techniki stosowane m.in. w uznanych na całym świecie metodach terapii manualnej (np. wg Karela Lewita, Mulligana, Ackermana czy też japońskiej terapii manualnej). Program terapeutyczy, który opracowałem, powstał na bazie wymienionych koncepcji oraz kilkunastoletniego doświadczenia w pracy z pacjentami.

Terapia Manualna według Kaltenborna i Evjentha

Ortopedyczna Terapia Manualna jest specjalistyczną dziedziną fizjoterapii stosowaną w leczeniu dysfunkcji układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego, która opiera się na wiedzy klinicznej i zastosowaniu wysoko-wyspecjalizowanego podejścia terapeutycznego z udziałem technik manualnych i ćwiczeń terapeutycznych. Terapia Manualna wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha opiera się na kompleksowej analizie biomechanicznej i funkcjonalnej stanu pacjenta. Schemat badania pacjenta jest bardzo szczegółowy i pozwala na postawienie wstępnej diagnozy, którą potwierdza się lub zmienia na podstawie dalszego testowania pacjenta – dzięki temu dobierana jest odpowiednia forma leczenia. Leczeniu poddawane są nie tylko elementy bierne stawu, ale także czynne – mięśnie, nerwy, kości.

Chiropraktyka wg Ackermana

System terapii oparty na szczegółowej diagnostyce oraz precyzyjnej technice leczenia. Dlatego podczas zabiegu zostaje odblokowany wyłącznie ten kręg, który powodował u pacjenta ból lub inne dolegliwości. Według Ackermanna dolegliwości bólowe kręgosłupa najczęściej spowodowane są wadliwym ustawieniem miednicy. Prowadzi to do kompensacyjnych przemieszczeń w obrębie całego szkieletu. Przemieszczenia mają charakter odwracalny, a wszelkie zmiany są możliwe do korekcji podczas zabiegu.