Terapia Czaszkoow-Krzyżowa

Znakomita metoda terapeutyczna doprowadzająca do korekcji całego narządu ruchu, likwidując jednocześnie zespół napięcia o charakterze psychosomatycznym. Poprzez delikatną stymulację części kostnych oraz rozluźnienie powięziowe normalizuje przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego oraz ruch opon mózgowo-rdzeniowych. Terapia czaszkowo-krzyżowa wprowadza w stan głębokiego relaksu, co wiąże się z regulacją systemu nerwowego.

Na czym polega terapia ?

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest to pochodną klasycznej osteopatii. Jej założenie głosi, że ośrodkowy układ nerwowy i struktury z nim sprzężone podlegają stałym rytmicznym ruchom, a ruch ten stanowi cechę charakterystyczną dla ludzkiego zdrowia i życia.

Na ten mechanizm składa się pięć składowych :

 • ruchy kości czaszki
 • rozszerzanie i kurczenie się półkul mózgowych
 • ruch opon mózgowych i rdzeniowych
 • falowanie płynu mózgowo-rdzeniowego
 • nieznaczny ruch kości krzyżowej

Nieograniczony przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego i ruchy części kostnych systemu czaszkowo-krzyżowego reguluje życiowe funkcje ciała i jest niezbędny do rozwoju, wzrostu i zdolności funkcjonowania systemu nerwowego. Każde ograniczenie tego ruchu, możne stać się przyczyną choroby.

Upośledzenie tego systemu może być spowodowane przez :

 • uraz poporodowy
 • uraz fizyczny, zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie (upadki, wypadki)
 • urazy psychiczne, także w pierwszym okresie życia
 • który zaobserwował ruch kości czaszki przypominający przypływ i odpływ, wywołany przez centralny system nerwowy, nie zsynchronizowany z rytmem oddechowym.

Podstawą terapii jest wyczuwanie indywidualnego rytmu czaszkowo-krzyżowego i dostosowanie się do niego. Celem jaki uzyskuje się poprzez działanie terapeutyczne jest zlikwidowanie blokad w systemie czaszkowo-krzyżowym, a tym samym doprowadzenie do harmonii wewnętrznego systemu składającego się z opon mózgowo-rdzeniowych i płynu mózgowo-rdzeniowego. Odbywa się to poprzez system subtelnych ułożeń rąk oraz chwytów terapeutycznych usprawniających ruchy poszczególnych kości czaszki, usuwając przez to objawy zaburzeń.

Wskazania

 • Zespoły bólowe w tym : bóle głowy, migreny, bóle pleców, bóle i zaburzenia menstuacyjne, przedmenstruacyjne bóle, inne zespoły bólowe bez stwierdzonych przyczyn organicznych
 • Przyczyny o charakterze psychicznym : zaburzenia koncentracji, trudności w uczeniu się , zaburzenia snu, nerwice, jąkanie się, dysleksje, złe samopoczucie, nadmierna ruchliwość
 • Zaburzenia trawienia, zaburzenia krążenia, zaburzenia hormonalne
 • Tiki
 • Alergie
 • Zaburzenia rozwojowe dzieci : nadpobudliwość psychoruchowa, zespół Downa, autyzm, porażenie mózgowe, zaburzenia sensoryczne oraz zespoły bólowe związane z okresem szybkiego rozwoju
 • Rehabilitacja po zapaleniu opon mózgowych

Przeciwwskazania

 • Wszystkie procesy czynne toczące się w czaszce : zapalenie opon mógowych, urazy czaszki, wstrząs mózgu, obrzęk mózgu, aktywny wylew krwi do mózgu, tętniaki, guzy mózgu, udar mózgu (apopleksja), po wyleczeniu tych schorzeń możliwa terapia pod warunkiem braku śladu krwi w płynie mózgowo-rdzeniowym
 • Świeże urazy i rany głowy
 • Ostre infekcje o nieznanej przyczynie (kleszcze)