Dżwiękoterapia

Wewnętrzna harmonia człowieka z sobą samym i z otoczeniem jest zagrożona przez codzienny stres. Masaż dźwiękiem stanowi skuteczną metodę osiągania stanu odprężenia, dzięki czemu zostają usunięte nagromadzone w ciele zmartwienia i napięcia. Proces ten jest podstawą wzmocnienia organizmu i uruchomienia procesów samoregeneracji.

Zasada działania i najważniejsze zalety

Fala dźwiękowa, docierając do ciała poprzez uszy, kości, mięśnie i skórę wpływa bezpośrednio na komórki i organy wewnętrzne, zmieniając strukturę płynów ustrojowych i równocześnie przyspieszając do prędkości bliskiej rozchodzeniu się dźwięku w wodzie. W ten sposób ciało rezonuje pod wpływem rozchodzącej się fali, a poszczególne organy rezonują tym mocniej im mają większą zawartość procentową wody. Przyjmuje się, że masa ciała dorosłego człowieka składa się w 75% z wody. W ten sposób oddziaływanie wibroakustyczne na ciało ma sens, gdyż dobranie odpowiedniej częstotliwości, która rezonuje z częstotliwościami określonych narządów człowieka może być wzorcem stymulującym do poprawnego funkcjonowania przy różnych schorzeniach, a także przy prewencji i promocji zdrowia.

oddziaływanie na poziomie komórkowym

Dzięki współczesnym badaniom nad istotą dźwięku, możemy zrozumieć szereg zjawisk, jakie zachodzą w organizmie człowieka. Fabien Maman przeprowadził w latach osiemdziesiątych badania i doszedł do wniosku, że struktura komórek (nowotworowych) rozpada się pod wpływem dźwięku. Odkrycie to wskazuje na bezpośrednie oddziaływanie dźwięku na poziomie subkomórkowym. Zamiar i intencja osoby poddanej oddziaływaniu dźwiękiem jest równie ważny, jak zastosowane częstotliwości. Dowodem na to są badania przeprowadzone w latach dziewięćdziesiątych przez japońskiego uczonego Masaru Emoto, który zapoczątkował badania nad zamarzniętymi kryształami wody. Woda poddana różnym dźwiękom i różnym intencjom tworzyła mniej lub bardziej regularne kryształy lub nie tworzyła ich wcale.

najważniejsze zalety masażu dźwiękiem

  • szybkie osiąganie stanu głębokiego odprężenia
  • uwalnianie od problemów, usuwanie blokad oraz zmniejszenie napięcia
  • wznowienie sił samouzdrawiających organizmu
  • uspokojenie emocji i podbudowanie psychiczne
  • słyszalny dźwięk wpływa na odbiór wrażeń estetycznych przywołując głęboki relaks

masaż dźwiękiem według metody Petera Hessa

Peter Hess rozwinął swoją metodę na bazie różnorodnych doświadczeń związanych z dźwiękiem zdobytych w Nepalu i Tybecie. Podstawą jego metody są wyniki badań prof dr Gerta Wegnera dotyczące oddziaływania muzyki na psychikę i ciało człowieka. Opracował swoją autorską metodę masażu misami znaną pod nazwą „Metoda Petera Hessa”. Ważne są w niej ustawienia mis na ciele masowanej osoby i odpowiednie sekwencje uderzeń, aby fala dźwięku mogła być rozprowadzona, podążając za ruchem pałeczki wzbudzającej dźwięk. Podczas zabiegu misy, zgodnie z ustaloną wielkością i wysokością dźwięku, kładzie się obok, lub bezpośrednio na poszczególne części ciała pacjenta, dzięki czemu oprócz dźwięku odczuwane są delikatne drgania rozprzestrzeniające się po całym ciele. Technika ta znana jest pod nazwą masażu dźwiękiem.